Verde – Poesia

Verde di primavera
sapore di pistacchio
verde di autunno
sapore di castagna
verde di estate
sapore di mare
verde di inverno
sapore di neve.

B.G. / Classe 4B – Scuola primaria Villani di Firenze